bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân - Vật lý y khoa

Thông báo

24th IEEE REAL TIME CONFERENCE

 • Thời gian: 22/04 - 26/04/2024
 • Địa điểm: trung tâm hội nghị khoa học ICISE, Quy Nhơn
 • Nội dung về các lĩnh vực: 
  • High Energy Physics
  • Nuclear Physics
  • Nuclear Fusion
  • Nuclear Power Instrumentation
  • Astophysics and Astro-Particle Physics
  • Space Instrumentation
  • Medical Physics
  • General Radiation Instrumentation
  • Realtime Security and Safety.
 • Hình thức báo cáo: báo cáo phiên toàn thể ( không có các phiên song song) và poster
 • Các bài báo cáo và poster có thể được đăng trên tạp chí IEEE TNS phiên bản đặc biệt
 • Workshop trước hội nghị từ 20/04 - 21/04/2024 về lập trình FPGA
 • Thông tin về đăng ký hội nghị:
  • Đăng ký tóm tắt:
   • Bắt đầu đăng ký tóm tắt: 08/09/2023
   • Kết thúc đăng ký tóm tắt: 01/12/2023
   • Thông báo chấp nhận tóm tắt: 19/01/2024
  • Đăng ký tham dự hội nghị:
   • Bắt đầu đăng ký tham gia hội nghị: 17/01/2024
   • Kết thúc đăng ký tham gia hội nghị: 01/03/2024
  • Workshop: 20 - 21/04/2024
  • Hội nghị : 22 - 26/04/2024
 • Hỗ trợ kinh phí: sẽ được thông báo trên website của hội nghị
 • Website hội nghị: https://indico.cern.ch/e/rt2024
 • Liên hệ: PGS.TS Trần Thiện Thanh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1