bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

1.       Tên chương trình: Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)

2.       Đơn vị tài trợ: Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) - NUT

3.       Bậc học: Đại học

4.       Giới thiệu về chương trình:

Nagaoka University of Technology (NUT) hiện đang mời các sinh viên từ các trường ngoài nước và các trường về công nghệ tham gia chương trình Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) năm 2016. Chương trình này được mở cho các sinh viên năm 3 và năm 4 hiện đang học Đại học, các sinh viên đang học Thạc sĩ và các sinh viên của khối ngành Công nghệ. Chương trình cũng mang đến cho sinh viên cơ hội để tham gia nghiên cứu với các chủ đề hiện có tại các phòng thí nghiệm của NUT cũng như trải nghiệm tour tham quan đến các công ty và nhà máy tại Nagaoka, Nhật Bản.

5.       Chuyên ngành:

·         Kỹ sư cơ khí

·         Kỹ sư điện, điện tử và công nghệ thông tin

·         Không học và Công nghệ Vật liệu

·         Kỹ sư dân dụng và môi trường

·         Công nghệ sinh học

·         Kỹ sư Hệ thống quản lý thông tin

·         Kỹ thuật hệ thống an toàn hạt nhân

6.       Số lượng: 20 sinh viên quốc tế.

7.       Thời gian tổ chức: 22 – 31/8/2016.

8.       Điều kiện đăng ký:

·         Hiện đang là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 của chương trình Đại học hoặc đang là Học viên Cao học tại các trường đại học ngoài Nhật Bản, hoặc đang học một chương trình công nghệ ngoài Nhật Bản và dự kiến sẽ tốt nghiệp trước 31 tháng 3 năm 2018.

·         Có mong muốn đăng ký học chương trình Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại NUT trong tương lai.

·         Có ít nhất một trong những chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh với điều kiện dưới đây:

English

TOEFL iBT

61 hoặc cao hơn

TOEFL CBT

173 hoặc cao hơn

TOEFL PBT

500 hoặc cao hơn

TOEIC

550 hoặc cao hơn

IELTS

5 hoặc cao hơn

9.       Cách thức đăng ký:

(1) Các giấy tờ apply chương trình

Các ứng viên download các mẫu đơn từ link dưới và nộp các giấy tờ dưới đây:

http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

- Đơn đăng ký (Form A)

- Xác nhận đăng ký (Form B)

- Bảng điểm

- Thư giới thiệu (viết bởi người hướng dẫn của ứng viên hoặc trưởng khoa, hoặc người cao hơn)

- Bản sao Passport (bao gồm các trang có thông tin tên ứng viên, quốc tịch, ảnh và ngày sinh)

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đã được đề cập phía trên.

 (2) Các ghi chú thêm

- Tất cả các giấy tờ ở trên nên được điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật sử dụng một trình xử lý văn bản hoặc bút bi đen. Nếu một chứng nhận được văn bản khác thì ứng viên cần phải có bản dịch bằng tiếng Anh đính kèm.

- Quy trình nộp đơn sẽ không được chấp nhận trừ phi tất cả các giấy tờ ứng tuyển đã đầy đủ và đúng theo quy định.

- Hồ sơ sẽ không được trả lại cho các ứng viên không đủ yêu cầu.

10.   Link down các file thông tin:

https://drive.google.com/folderview?id=0B72dKVR68S9IRVdDVkdOYlFKQ00&usp=sharing

11.   Phí tham gia chương trình, hỗ trợ tài chính và ăn ở:

Chương trình miễn phí đối với các ứng viên được chấp nhận và không yeu cầu trả thêm bất cứ phí tham gia nào. NUT sẽ tài trợ tài chính những mục cụ thể ở dưới đây:

- Học bổng: JPY 60,000

- Chỗ ở tại Nagaoka trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý: Mỗi người tham gia chịu những chi phí sau: phí di chuyển từ trong nước đến Nagaoka, phí ăn ở (nếu ở tại nhà dân địa phương), sinh hoạt phí (như thức ăn và tạp hóa), cũng như tự trả chi phí về bảo hiểm trong thời gian ở tại Nhật.

12.   Hạn chót nộp hồ sơ: 13.05.2016

13.   Hồ sơ nộp về địa chỉ:

Division of International Affairs

Nagaoka University of Technology

1603-1 Kamitomioka, Nagaoka,

Niigata, 940-2188, Japan

14.   Thông tin trúng tuyển:  sẽ được gửi qua email cho ứng viên vào ngày 3/6/2016.

15.   Thông tin liên hệ:

Division of International Affairs

Nagaoka University of Technology

1603-1 Kamitomioka, Nagaoka,

Niigata, 940-2188, Japan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

 

 

 

 

 

1.       Tên chương trình: Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE)

2.       Đơn vị tài trợ: Đại học Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) - NUT

3.       Bậc học: Đại học

4.       Giới thiệu về chương trình:

Nagaoka University of Technology (NUT) hiện đang mời các sinh viên từ các trường ngoài nước và các trường về công nghệ tham gia chương trình Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) năm 2016. Chương trình này được mở cho các sinh viên năm 3 và năm 4 hiện đang học Đại học, các sinh viên đang học Thạc sĩ và các sinh viên của khối ngành Công nghệ. Chương trình cũng mang đến cho sinh viên cơ hội để tham gia nghiên cứu với các chủ đề hiện có tại các phòng thí nghiệm của NUT cũng như trải nghiệm tour tham quan đến các công ty và nhà máy tại Nagaoka, Nhật Bản.

5.       Chuyên ngành:

·         Kỹ sư cơ khí

·         Kỹ sư điện, điện tử và công nghệ thông tin

·         Không học và Công nghệ Vật liệu

·         Kỹ sư dân dụng và môi trường

·         Công nghệ sinh học

·         Kỹ sư Hệ thống quản lý thông tin

·         Kỹ thuật hệ thống an toàn hạt nhân

6.       Số lượng: 20 sinh viên quốc tế.

7.       Thời gian tổ chức: 22 – 31/8/2016.

8.       Điều kiện đăng ký:

·         Hiện đang là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 của chương trình Đại học hoặc đang là Học viên Cao học tại các trường đại học ngoài Nhật Bản, hoặc đang học một chương trình công nghệ ngoài Nhật Bản và dự kiến sẽ tốt nghiệp trước 31 tháng 3 năm 2018.

·         Có mong muốn đăng ký học chương trình Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại NUT trong tương lai.

·         Có ít nhất một trong những chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh với điều kiện dưới đây:

English

TOEFL iBT

61 hoặc cao hơn

TOEFL CBT

173 hoặc cao hơn

TOEFL PBT

500 hoặc cao hơn

TOEIC

550 hoặc cao hơn

IELTS

5 hoặc cao hơn

9.       Cách thức đăng ký:

(1) Các giấy tờ apply chương trình

Các ứng viên download các mẫu đơn từ link dưới và nộp các giấy tờ dưới đây:

http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

- Đơn đăng ký (Form A)

- Xác nhận đăng ký (Form B)

- Bảng điểm

- Thư giới thiệu (viết bởi người hướng dẫn của ứng viên hoặc trưởng khoa, hoặc người cao hơn)

- Bản sao Passport (bao gồm các trang có thông tin tên ứng viên, quốc tịch, ảnh và ngày sinh)

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ đã được đề cập phía trên.

 (2) Các ghi chú thêm

- Tất cả các giấy tờ ở trên nên được điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật sử dụng một trình xử lý văn bản hoặc bút bi đen. Nếu một chứng nhận được văn bản khác thì ứng viên cần phải có bản dịch bằng tiếng Anh đính kèm.

- Quy trình nộp đơn sẽ không được chấp nhận trừ phi tất cả các giấy tờ ứng tuyển đã đầy đủ và đúng theo quy định.

- Hồ sơ sẽ không được trả lại cho các ứng viên không đủ yêu cầu.

10.   Link down các file thông tin:

https://drive.google.com/folderview?id=0B72dKVR68S9IRVdDVkdOYlFKQ00&usp=sharing

11.   Phí tham gia chương trình, hỗ trợ tài chính và ăn ở:

Chương trình miễn phí đối với các ứng viên được chấp nhận và không yeu cầu trả thêm bất cứ phí tham gia nào. NUT sẽ tài trợ tài chính những mục cụ thể ở dưới đây:

- Học bổng: JPY 60,000

- Chỗ ở tại Nagaoka trong thời gian diễn ra chương trình.

Lưu ý: Mỗi người tham gia chịu những chi phí sau: phí di chuyển từ trong nước đến Nagaoka, phí ăn ở (nếu ở tại nhà dân địa phương), sinh hoạt phí (như thức ăn và tạp hóa), cũng như tự trả chi phí về bảo hiểm trong thời gian ở tại Nhật.

12.   Hạn chót nộp hồ sơ: 13.05.2016

13.   Hồ sơ nộp về địa chỉ:

Division of International Affairs

Nagaoka University of Technology

1603-1 Kamitomioka, Nagaoka,

Niigata, 940-2188, Japan

14.   Thông tin trúng tuyển:  sẽ được gửi qua email cho ứng viên vào ngày 3/6/2016.

15.   Thông tin liên hệ:

Division of International Affairs

Nagaoka University of Technology

1603-1 Kamitomioka, Nagaoka,

Niigata, 940-2188, Japan

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1