bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v tuyển dụng của trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp CANTI Đà Lạt

 

Bộ môn VLHN-KTHN nhận được thông báo tuyển dụng của trung tâm CANTI Đà Lạt

  • Đối tượng: cử nhân Vật lý Hạt nhân hoặc Kỹ thuật Hạt nhân
  • Số lượng: 3 (ưu tiên Nam vì phải đi hiện trường).
  • Liên lạc: chú Nguyễn Hữu Quang (0913762588)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1