bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Công ty Chiếu xạ tại Đồng Nai cần tuyển:

  • Số lượng : 01 nam
  • Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý Hạt nhân, Kỹ thuật Hạt nhân.

Liên lạc với anh Nguyễn Hữu Quyết (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc số điện thoại: 0912970985) hoặc Thầy Trần Thiện Thạnh để biết thêm chi tiết.

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1