bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Nộp bài báo cáo thực tập Vật lý Hạt nhân Đại cương

 • Thời gian: Hạn chót
  • Ngày 14/05/2021 cho các nhóm thực tập ngày thứ sáu.
  • Ngày 15/05/2021 cho các nhóm thực tập ngày thứ bảy.
 • Hình thức: sinh viên nộp bài báo cáo thực tập qua email.
 • Thời gian thông báo kết quả trên web : ngày 21/05/2021
 • Thời gian để khiếu nại: từ 21/05 ~ 28/05/2021, sinh viên liên hệ với cán bộ đã hướng dẫn bài đó.
  • Cô Nguyễn Thị Cẩm Thu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Phan Lê Hoàng Sang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Trần Nhân Giang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Lê Hoàng Chiến : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Châu Thành Tài : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Nguyễn Trí Toàn Phúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Lê Hoàng Minh : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Thầy Nguyễn Duy Thông: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1