bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Sinh hoạt đầu khóa của sinh viên năm 3

  • Đối tượng : tất cả sinh viên năm 3 chuyên ngành Vật lý Hạt nhân, Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa
  • Giảng viên: tất cả Thầy/Cô bộ môn.
  • Hình thức: trực tuyến qua phần mềm Zoom (ZoomID và Password sẽ được gửi thông qua email trường).
  • Thời gian: lúc 9:00 ngày 31/08/2021(thứ 3).

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1