bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Thứ tự báo cáo Khóa luận tốt nghiệp tháng 7/2022

 • Thời gian: bắt đầu từ 7h30 ngày 23/07/2022
 • Địa điểm: sinh viên theo đúng hội đồng được sắp xếp.
 • Thứ tự báo cáo: xem trong file đính kèm
 • Các thông tin lưu ý khác:
  • Ngày 21/07/2022: sinh viên nộp 3 quyển khóa luận hoàn chỉnh cho hội đồng (chủ tịch - ủy viên - thư ký)chấm khóa luận:
   • Nếu cán bộ hướng dẫn hoặc cán bộ phản biện là thành viên hội đồng, sinh viên chỉ nộp 2 quyển.
   • Nếu cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện là thành viên hội đồng, sinh viên chỉ nộp 1 quyển.
  • Ngày 22/07/2022: tất cả sinh viên vào địa điểm phòng báo cáo để chuẩn bị thiết bị và báo cáo thử.
  • Ngày 23/07/2022: tất cả sinh viên có mặt tại bộ môn VLHN-KTHN-VLYK lúc 6h45, trang phục lịch sự để tiến hành chụp ảnh kỷ niệm cả khoá.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ TS. Văn Thị Thu Trang(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1