bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Nộp khóa luận đã chỉnh sửa

Ngày 23/07/2022, các bạn sinh viên năm 4 đã tiến hành báo cáo khóa luận. Để lưu trữ dữ liệu khóa luận, đề nghị tất cả sinh viên báo cáo, sau khi chỉnh sửa khóa luận theo yêu cầu hội đồng, gửi lại bộ môn.

Các bạn tạo 1 folder tên như sau: MSSV_HoVaTen và nén lại thành 1 file duy nhất. Trong folder có chứa các tập tin sau.

    • File khóa luận sau khi chỉnh sửa: định dạng word, pdf
    • File trình chiếu (slide): định dạng ppt.
    • File bảng tóm tắt : tiếng Việt và tiếng Anh.

Thời gian gửi file: đến ngày 01/08/2022.

Link nộp file: link

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

 

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1