bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

DANH SÁCH XÉT DUYỆT SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN

VÀO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - KHÓA TUYỂN 2021

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân năm học 2023 - 2024.

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

21230028

Ngô Minh Thuỳ

2

21230046

Bùi Ngọc Thảo Linh

3

21230051

Lương Thị Nga

4

21230002

Phạm Hà Minh Hạnh

5

21230078

Vũ Quốc Trung

6

21230070

Tất Hữu Thành

7

21230034

Phạm Hưng Đạt

8

21230045

Phạm Hoàng Gia Lân

9

21230065

Nguyễn Thanh Tâm

10

20230038

Trần Quang Minh*

11

20230049

Đỗ Thị Ngọc Phước*

12

20230054

Nguyễn Thị Thạch*

13

20230055

Nguyễn An Thuận*

Điều kiện vào Chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân

   

   - Điểm trung bình học tập lớn hơn 5.0

   

   - Số tín chỉ nợ các môn thuộc giai đoạn đại cương của 3 học kỳ đầu không quá 15 tín chỉ

Lưu ý: * Bốn sinh viên: Trần Quang Minh, Đỗ Thị Ngọc Phước, Nguyễn Thị Thạch, Nguyễn An

Thuận được duyệt vào chuyên ngành nhưng không đăng ký các môn chuyên ngành được do chưa

có anh văn 4

TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA     

 

 

 

 

TRẦN THIỆN THANH.     

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1