bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thực tập môn Vật lý Hạt nhân đại cương Học kỳ 2/2018-2019

 • Địa điểm : phòng Thí nghiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
 • Thời gian: ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 9/3/2019.
 • Sinh viên thực tập theo đúng thời gian quy định như trong danh sách.
 • Sau khi kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ phải nộp bài báo cáo theo thời gian quy định.
 • Điểm thực tập sẽ được tính vào trong môn Vật lý Hạt nhân đại cương như sau:
  • Thực tập chiếm 30% số điểm
  • Bài tập trên lớp chiếm 20% số điểm
  • Không thi giữa kỳ .
  • Thi cuối kỳ chiếm 50% số điểm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc đến : thầy Nguyễn Điền Quốc Bảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

Bản đồ đến Bộ Môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Bn n B Mn Vt l Ht nhn  K thut Ht nhn

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1