bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

Thực tập môn Vật lý Hạt nhân đại cương Học kỳ 2/2018-2019

 • Địa điểm : phòng Thí nghiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
 • Thời gian: ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 9/3/2019.
 • Sinh viên thực tập theo đúng thời gian quy định như trong danh sách.
 • Sau khi kết thúc quá trình thực tập, sinh viên sẽ phải nộp bài báo cáo theo thời gian quy định.
 • Điểm thực tập sẽ được tính vào trong môn Vật lý Hạt nhân đại cương như sau:
  • Thực tập chiếm 30% số điểm
  • Bài tập trên lớp chiếm 20% số điểm
  • Không thi giữa kỳ .
  • Thi cuối kỳ chiếm 50% số điểm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc đến : thầy Nguyễn Điền Quốc Bảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

Bản đồ đến Bộ Môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Bn n B Mn Vt l Ht nhn  K thut Ht nhn

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1