bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Kết quả

1

Chuẩn hiệu suất của đầu dò HPGe với hình học mẫu lớn bằng phương pháp Monte Carlo.

B2007-18-08, ĐHQG-HCM

2007-2008

Chủ nhiệm

Tốt

2

Hiệu chỉnh trùng phùng tổng trong hệ phổ kế gamma với nguồn hình học dạng điểm bằng phương pháp Monte Carlo.

B2008-18-05, ĐHQG-HCM

2008-2009

Chủ nhiệm

Tốt

3

Xử lý tối ưu phổ gamma bằng thuật toán di truyền.

B2009-18-07, ĐHQG-HCM

2009-2010

Chủ nhiệm

Tốt

4

Nghiên cứu phát triển các phương pháp phân tích mẫu phóng xạ hoạt độ thấp trên phổ kế gamma dùng detector bán dẫn siêu tinh khiết.

NAFOSTED, code 103.04.01.09

2009-2012

Tham gia

Tốt

5

Nghiên cứu giải cuộn phổ đo của hệ phổ kế gamma đầu dò HPGe áp dụng trong phân tích mẫu môi trường hoạt độ thấp.

B2011-18-28, ĐHQG-HCM

2011-2012

Chủ nhiệm

Tốt

6

Nghiên cứu tối ưu hóa kích thước phòng đặt máy X-quang quy ước và X-quang nha khoa đảm bảo an toàn bức xạ.

Sở KHCN-TPHCM

12/2011-2013

Chủ nhiệm

Khá

7

Nghiên cứu đánh giá đặc trưng phổ và hiệu chuẩn hiệu suất của đầu dò GMX35P4-70 bằng thực nghiệm kết hợp với mô phỏng Monte Carlo sử dụng chương trình MCNP5.

C2015-18-07, ĐHQG-HCM

2015-2016

Chủ nhiệm

Tốt

8

Nghiên cứu mức phóng xạ tự nhiên và nguyên tố kim loại nặng trong phân bón - đất – nước – rau với mô hình nông nghiệp tại huyện Hóc Môn sử dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân

B2017-18-01

2017-2019

Chủ nhiệm

Tốt

9 Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn bức xạ cao và nguyên tố kim loại nặng từ bãi chôn lấp tro bay của các nhà máy nhiệt điện than ở Đồng bằng sông Cửu Long Nafosted 2019-2021 Chủ nhiệm

Chưa

10 Nghiên cứu đánh giá hàm lượng phóng xạ tự nhiên , kim loại trong tro bay, đất tại một số nhà máy nhiệt điện chạy than ở Việt Nam và sử dụng tro bay trong trong xây dựng ĐHQG, VL2020-18-01 2020-2022 Chủ nhiệm

Chưa

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1