bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Số TT

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Tình trạng

1

Khảo sát các đặc trưng của detector HPGe và áp dụng phân tích hoạt độ phóng xạ trong mẫu xi măng

X

T2005-05

Cấp trường

2005-2006

Đã nghiệm thu

2

Khảo sát hoạt độ phóng xạ U, Th và K trong rau muống quanh khu vực TP.HCM

X

T2007-03

Cấp trường

2007-2008

Đã nghiệm thu

3

Phát triển phương pháp chuẩn hóa k0-INAA cho nguồn neutron Am-Be

X

B2008-19-08

Cấp ĐHQGHCM

2008-2009

Đã nghiệm thu

4

Nghiên cứu phương pháp chế tạo đồng vị phóng xạ nhờ kích hoạt neutron nguồn Am-Be dùng chuẩn hiệu suất detector HPGe

X

B2012-18-03

Cấp ĐHQGHCM

2012-2013

Đã nghiệm thu

5

Khảo sát tổng hoạt độ alpha và beta trong rau muống và ước lượng hệ số chuyển đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ từ đất sang rau muống tại Thành phố Hồ Chí Minh

X

C2015-18-09

Cấp ĐHQGHCM

2015-2016

Đã nghiệm thu

6

Phân tích hàm lượng các nguyên tố kim loại trong mẫu móng tay chân của các bệnh nhân ung thư bằng phương pháp phân tích hạt nhân nguyên tử

X

103.04-2017.311

Cấp Nhà Nước – NAFOSTED

2018-2020

Đã nghiệm thu

7 Nghiên cứu đánh giá sự vận chuyển đồng vị phóng xạ, kim loại nặng từ đất lên một số loại cây rau củ, tác động của chúng lên sức khỏe người dùng, và xác định đặc trưng nguồn gốc của một số rau – củ X

ĐHQG-HCM,

VL2021-18-01

2021-2023 Đang thực hiện
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1