bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Giản đồ phân bố liều theo thể tích của đám đông- Công cụ mới trong việc đánh giá kế hoạch Xạ trị điều biến cường độ chùm proton khi tính đến sai số hình học.

T2017-12, ĐHKHTN-ĐHQG-HCM

2017-2018

Chủ nhiệm

2018

 Tốt

2 So sánh kế hoạch xạ điều biến cường độ chùm proton IMPT với kĩ thuật xạ trị điều biến cung tròn VMAT đối với khối u ở tuyến tiền liệt

T2020-05,

ĐHKHTN

2020-2021 Chủ nhiệm Đang thực hiện

 

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1