bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Thiết kế tính toán và mô phỏng máy gia tốc tuyến tính

X


T2012-02

2012 – 2013

2013

Tốt

2

Nghiên cứu kỹ thuật đo tán xạ gamma để kiểm tra không hủy mẫu cho cấu trúc của bêtông

X

 C2015-18-05

2015 – 2016

2016

Tốt

3

Phân tích và hiệu chỉnh lời giải hàm sóng đơn hạt xuyên tâm của nucleon trong hạt nhân cho một số thế tương tác xuyên tâm nucleon – nucleon

X C2022-18-10 2022-2024 Đang thực hiện  
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1