bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Thiết kế tính toán và mô phỏng máy gia tốc tuyến tính

X

Trường ĐHKHTN

mã số T2012-02

2012 – 2013

2013

Tốt

2

Nghiên cứu kỹ thuật đo tán xạ gamma để kiểm tra không hủy mẫu cho cấu trúc của bêtông

X

Đề tài cấp ĐHQG Tp.HCM loại C, mã số: C2015-18-05

2015 – 2016

2016

Tốt

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1