bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 

TT

Tên Đề tài

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày

nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

X

T2009-18

2009 - 2010

12/2015

Tốt

2

Nghiên cứu xây dựng dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực hạt nhân tại Đại Học Quốc Gia-Tp.HCM.

X

B2010-18-04

2010 – 2012

10/2015

Tốt

3

Dự án E36, KEK, Nhật Bản

X

Từ 2012

2015

4

Nghiên cứu đáp ứng của bức xạ vũ trụ lên hệ đo gamma phông thấp HPGe và hệ đo gamma NaI(Tl) trong vùng năng lượng 0,2MeV–50MeV.

X

103.04-2015.103

5/2016 – 5/2018

Đang thực hiện

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1