bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Lê Quang Vương, Phan Long Hồ, Lê Công Hảo, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo

Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng – CAEP VI

Tóm tắt:

Trong công việc này, phương pháp Monte Carlo với chương trình mô phỏng MCNP-CP và phương pháp tất định sử dụng phần mềm ETNA được áp dụng để tính toán hệ số hiệu chỉnh trùng phùng của nguồn RGU dạng trụ, với các chiều cao mẫu là 0,99 cm, 1,53 cm, 2,01 cm, 2,59 cm, 2,89 cm, 3,69 cm. Các kết quả thể hiện sự phù hợp tốt giữa hai phương pháp với độ sai biệt tương đối nhỏ hơn 2%. Ngoài ra, hệ thực nghiệm với đầu dò HPGe loại p và các nguồn RGU được sử dụng đo phổ gamma và xác định hiệu suất ghi đỉnh năng lượng toàn phần trong khoảng năng lượng từ 46,5 keV đến 2447,9 keV. Đối với nguồn RGU có chiều cao 0,99 cm, ở năng lượng gamma 768,5 keV của đồng vị 214Bi, giá trị hiệu suất ghi đỉnh khi có hiệu chỉnh trùng phùng có độ sai biệt tương đối lớn nhất là 25% so với giá trị không có hiệu chỉnh trùng phùng. Điều đó chứng minh rằng hệ số hiệu chỉnh trùng phùng có đóng góp quan trọng và không thể bỏ qua trong các nghiên cứu về hiệu suất ghi đỉnh sử dụng hệ phổ kế gamma.

 

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1