bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Nguyen Le Anh , Nguyen Hoang Phuc , Dao T. Khoa , Le Hoang Chien , Nguyen Tri Toan Phuc

Nuclear Physics A 1006 (2021) 122078

Abstract:

The proton radiative capture 12,13C(p, γ ) reactions at astrophysical energies, key processes in the CNO cycle, are revisited in the potential model with the proton-nucleus potential for both the scattering and bound states obtained in the folding model, using a realistic density dependent nucleon-nucleon interaction. For the consistency, this same folding model is also used to calculate the optical potential of the elastic p+12,13C scattering at energies around the Coulomb barrier. The folded p+12,13C optical potentials are shown to account well for both the elastic p+12,13C scattering and astrophysical S factors of the radiative capture 12,13C(p, γ ) reactions.

More detail>>

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1