bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

A Geant4 procedure for precise simulation of PGNAA prompt gamma‑ray spectrum in a wide energy range up to 8 MeV

Thanh Tai Chau, Ngoc Son Pham, Thien Thanh Tran, Cong Phat Vo, Van Tao Chau

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

Abstract:

In reality, after subtracting the beam background from the prompt g-ray spectrum induced by the irradiated sample with the same time measurement, it still exists the remaining g-ray background induced by the nuclei capturing the thermal neutrons scattered by the sample. This makes it difficult to validate the accuracy of the PGNAA detector response between the simulation and the experiment in the wide energy range. In this study, a simple method to construct the remaining g-ray background in the simulation prompt g-ray spectrum of 35Cl(n,g)36Cl reaction is proposed. Then the simulation prompt g-ray spectrum with the remaining g-ray background is compared to the experimental spectrum to validate the simulation PGNAA detector response in the energy range from 0.1 MeV to about 9 MeV.

More detail>>

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1