bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

The details of 2020 International Summer Program as below:

  • Program duration: July 16th - August 27th, 2020
  • Application deadline: March 9th, 2020
  • Financial support (with screening): 11 students will receive a JASSO scholarship (160,000 JPY for six-week)
  • Research groups: over 140 research groups in the area of Mathematics, Physics, Chemistry, Biological Sciences, Macromolecular Science, and Earth and Space Science.

Contact email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..ac.jp

2020 ISP URL: https://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/news/2244_1/

2020 ISP Overview: https://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/wp-content/uploads/2019/12/2020-ISP-Program-Overview.pdf

ISP Facebook: https://www.facebook.com/risummerprogram/

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1