bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần XII năm 2020

Tiểu ban Kỹ thuật Hạt nhân và Vật Lý Y khoa

Thông báo v/v Mẫu trình bày poster và thư mời tham gia hội nghị

  • Mẫu trình bày cho poster của hội nghị được đính kèm trong link.
  • Các báo cáo viên cần thư mời tham gia hội nghị xin vui lòng liên hệ với Thư ký tiểu ban PGS. TS Trần Thiện Thanh(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tiểu ban Kỹ thuật Hạt nhân & Vật lý Y khoa

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1