bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Tiểu ban Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Y khoa

Thông báo báo cáo oral và poster xuất sắc của tiểu ban

  • Báo cáo Oral xuất sắc: "Đánh giá kểt quả kiểm tra liều lượng hằng ngày của máy xạ trị gia tốc Precise Elekta tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh" của nhóm tác giả Ngô Trung Nghĩa, Nguyễn Khắc Sơn.
  • Báo cáo Poster ấn tượng:

1. "Mô phỏng hệ PET sử dụng 2 detector nhấp nháy CsI(Tl) dựa vào phần mềm Geant4/GATE" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tình, Trần Đại Lâm, Nguyễn Trí Toàn Phúc, Võ Hồng Hải

2. "Một số đặc tính liều của chùm photon đối với máy gia tốc tuyến tính xạ trị Clinac iX tại bệnh viện Đa khoa Kiên Giang" của nhóm tác giả Vũ Ngọc Tú, Võ Thành Nhơn, Phạm Thị Mai.

Tiểu ban KTHN & VLYK

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1