bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo

V/v Tổ chức Ngày định hướng chuyên ngành và đăng ký chuyên ngành cho sinh viên khóa 2020

Nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được các thông tin về các bộ môn chuyên ngành và định hướng lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho giai đoạn chuyên ngành, Ban Chủ Nhiệm Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phối hợp với Đoàn Khoa và Liên chi Hội Sinh viên Vật lý - VLKT sẽ tổ chức Ngày định hướng chuyên ngành và hướng dẫn đăng ký chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 2 (Khóa 2020) vào ngày Thứ Bảy 02-07-2022. Chương trình gồm có hai phần:

  • Phần I: Sinh viên khóa 2020 (Ngành Vật lý học) chia ra thành 7 nhóm đi tham quan lần lượt các phòng thí nghiệm của 7 Bộ môn. Mỗi Bộ môn sẽ có cán bộ giới thiệu sơ lược về bộ môn như: Nhân sự, trang thiết bị các phòng thí nghiệm, định hướng nghề nghiệp, khả năng hợp tác với các công ty, viêc làm sau khi ra trường,… Sinh viên có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các cựu sinh viên hiện đang làm việc thành đạt tại các công ty (do bộ môn mời về nếu có). Thời gian từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 02-07-2022. Sinh viên tập trung tại sân trường ngay cột cờ và chia các nhóm đi tham quan các bộ môn (Mỗi nhóm có 1 SV năm 3/4 hướng dẫn).
  • Phần II: Giới thiệu Chuyên ngành và hướng dẫn đăng ký chuyên ngành cho toàn bộ Sinh viên Khóa 2020 (Ngành Vật lý học, Ngành Kỹ thuật hạt nhân, ngành Vật lý y khoa) tại Giảng đường 1 do đại diện của các bộ môn lần lượt gới thiệu về các chuyên ngành và Giáo vụ khoa sẽ hướng dẫn SV về định hướng lựa chọn chuyên ngành, đăng ký chuyên ngành và phân bố thời gian học tập tốt nhất trong giai đoạn chuyên ngành. Sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi thảo luận với Ban chủ nghiệm Khoa và GV. Thời gian tổ chức từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 02-07-2022 tại Giảng đường 1.
  • Sinh viên Ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý y khoa Khóa 2020 tham quan phòng thí nghiệm và nghe giới thiệu chuyên ngành tại Bộ môn Vật lý hạt nhân, vào lúc 13 giờ 00 ngày Thứ Bảy 02-07-2022. Sau khi tham quan tại bộ môn, sinh viên di chuyển sang Giảng đường 1 để nghe hướng dẫn về đăng ký chuyên ngành. Sinh viên xem thông báo trên trang web của bộ môn: https://vlhn-hcmus.com/

Để Ngày hội chuyên ngành được tổ chức thành công và thuận lợi, BCN Khoa cần sự tham gia nhiệt tình của sinh viên Khóa 2020 và sự hỗ trợ từ Đoàn Khoa, LCH Sinh viên khoa Vật lý - VLKT, Chi đoàn Cán bộ trẻ và các Thầy Cô. Sinh viên sắp xếp thời gian và đăng ký thành từng nhóm (10-13 sinh viên/Nhóm) tham quan với Ban tổ chức (do Bí thư chi đoàn lớp 2020VLH phụ trách). BTC bố trí người hướng dẫn đường đi và sơ đồ cho các nhóm để SV thuận tiện và an toàn trong đi lại.

                                                                                                     Tp. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2022

 

 

                                                                                                         Phó Trưởng Khoa Vật lý - VLKT

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1