bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

QUY ĐỊNH VỀ SỐ TRANG KHÓA LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân xin thông báo quy định về số trang:

+ Khóa luận đại học: tối đa 50 trang (chỉ tính phần nội dung không tính bìa, mục lục, phụ lục ...)

+ Luận văn thạc sĩ: tối đa 80 trang (chỉ tính phần nội dung không tính bìa, mục lục, phụ lục ...)

+ Luận án tiến sĩ: tối đa 100 trang (chỉ tính phần nội dung không tính bìa, mục lục, phụ lục ...)

Nếu quá số trang quy định, sinh viên/ học viên sẽ không được bảo vệ.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật hạt nhân

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1