bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp khóa 2011

Thời gian: 7h30 ngày thứ bảy 18/07/2015.

Ngày 16/07/2015 là hạn chót nộp Khóa luận cho Hội đồng. Khi nộp gồm có:

1) 3 cuốn khóa luận hoàn chỉnh (nếu Thầy Cô hướng dẫn hoặc phản biện có trong hội đồng thì chỉ nộp 2 cuốn).
2) Đĩa CD, trong đó có file Khóa luận, ppt trình bày, các tài liệu tham khảo. Bên ngoài có in tên đề tài, tên sinh viên, CBHD, CBPB.
3) Abstract theo mẫu đã gửi trước đây. Lưu ý: Viết tiếng Anh hoặc tiếng Việt, hoặc cả tiếng Anh và tiếng Việt đều được, nhưng không quá 1 trang giấy.
Thứ 5 16/07 các bạn lên trường gặp cô Anh để nộp.

Lưu ý: Khóa luận quá 50 trang sẽ bị trừ điểm. Cứ 1 trang bị trừ 0,5 điểm.

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN KHÓA 2011

Tiểu ban 1 – Báo cáo tại phòng học bộ môn

Trưởng tiểu ban: PGS.TS. Châu Văn Tạo

Ủy viên: TS. Lê Công Hảo

Thư ký: TS. Trần Thiện Thanh

STT

Cán bộ hướng dẫn

Sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ phản biện

1

TS. Trần Thiện Thanh

Lê Thanh Sơn

Thực nghiệm đánh giá sự phụ thuộc của số Z của vật liệu đồng, nhôm và thép và PVC bằng phương pháp gamma tán xạ

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

2

PGS.TS. Châu Văn Tạo

Ngô Gia Thắng

Xác định hoạt độ phóng xạ của một số mẫu địa chất bằng hệ phổ kế gamma

ThS. Trần Nguyễn Thùy Ngân

3

ThS. Huỳnh Đình Chương

Trần Ngọc Tạo

Nghiên cứu xác định bề dày của vật liệu Nhôm và Thép C45 dạng tấm phẳng bằng phương pháp gamma tán xạ ngược

TS. Võ Hồng Hải

4

TS. Lê Bảo Trân

Bùi Phương Nam

Khảo sát giá trị bão hòa của vật liệu bê tông theo năng lượng bằng chương trình MCNP.

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

5

TS. Trần Thiện Thanh

Lê Thị Ngọc Chi

Nghiên cứu xác định mặt phân cách giữa hai môi trường không hòa tan bằng chương trình MCNP5

TS. Lê Công Hảo

6

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Phạm Ngọc Hùng

Khảo sát đóng góp của phóng xạ môi trường và Radon vào phông nền của hệ phổ kế gamma phông thấp HPGe

ThS. Trần Nguyễn Thùy Ngân

7

TS. Trần Thiện Thanh

Phạm Lê An Trinh

Nghiên cứu sự phụ thuộc của mật độ vật liệu theo năng lượng gamma tán xạ bằng chương trình MCNP

TS. Lê Công Hảo

8

TS. Lê Bảo Trân

Nguyễn Thị Kim Quyên

Xác định bề dày bão hòa của vật liệu nhôm dạng tấm phẳng bằng mô phỏng GEANT4 và thực nghiệm

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

9

ThS. Huỳnh Đình Chương

Trần Văn Phúc

Nghiên cứu hàm đáp ứng của đầu dò NaI(Tl) trong phân tích thùng thải phóng xạ bằng mô phỏng Monte Carlo

ThS. Huỳnh Nguyễn Phong Thu

10

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

Nguyễn Hoàng Sinh

Nghiên cứu phương pháp hiệu chỉnh tán xạ và hấp thụ cho ký thuật chụp ảnh cắt lớp gamma đối với hệ đo thùng thải phóng xạ chứa một nguồn điểm

ThS. Lê Hoàng Chiến

11

TS. Trần Thiện Thanh

Đào Chí Khương

Thực nghiệm khảo sát lỗ rỗng bên trong vật liệu bê tông bằng phương pháp gamma tán xạ

ThS. Lê Hoàng Chiến

12

TS. Lê Bảo Trân

Nguyễn Văn Mui

Đánh giá ảnh hưởng của hệ số build-up bằng phương pháp Monte Carlo

ThS Huỳnh Nguyễn Phong Thu

13

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Lê Nguyễn Anh Duy

Khảo sát đóng góp của bức xạ vũ trụ vào phông nền của hệ phổ kế gamma phông thấp HPGe

ThS. Huỳnh Đình Chương

14

TS. Lê Công Hảo

Phạm Như Tuyền

Đánh giá hiệu suất quy trình tách hóa Uranium và Plutonium sử dụng cột sắc ký TOPO

ThS Nguyễn Hoàng Anh

15

TS. Trịnh Hoa Lăng

Trần Nguyễn Sơn Hải

Hướng phát triển bộ phân tích đa kênh MCA cho bo mạch DRS

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

16

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

Nguyễn Thành Giang

Nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh CT sử dụng chùm tia hình quạt dùng số liệu mô phỏng Monte Carlo

ThS. Lê Hoàng Chiến

17

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

Trần Hoài Nhơn

Đánh giá che chắn an toàn cho phòng xạ trị dùng máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Nhân Dân 115

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

18

ThS. Huỳnh Đình Chương

Lưu Tiểu Dân

Nghiên cứu mô hình tính toán giải tích để chuẩn hiệu suất cho hệ đo thùng chứa chất thải phóng xạ

TS. Lê Bảo Trân

19

PGS.TS. Châu Văn Tạo

Nguyễn Trí Toàn Phúc

Angular distributions from direct nuclear reactions (d,p) using PWBA.

ThS. Lê Hoàng Chiến

20

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

Nguyễn Trọng Tín

Khảo sát đáp ứng phổ của bức xạ vũ trụ đối với detector nhấp nháy plastic sử dụng bộ số hóa DRS4

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

21

TS. Lê Bảo Trân

Lê Đình Minh Quân

Đánh giá bề dày của thành ống rỗng dạng trụ bằng chương trình GEANT4 và thực nghiệm

ThS. Nguyễn Quốc Hùng

22

TS. Trịnh Hoa Lăng

Nguyễn Thành Công

Nghiên cứu sự gia tốc hạt trong cyclotron

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN KHÓA 2011

Tiểu ban 2 – Báo cáo tại phòng cao học - NCS

Trưởng tiểu ban: TS. Trương Thị Hồng Loan

Ủy viên: TS. Võ Hồng Hải

Thư ký: TS. Huỳnh Trúc Phương

Cán bộ hướng dẫn

Sinh viên

Tên đề tài

Cán bộ phản biện

1

TS. Võ Hồng Hải

Nguyễn Như Thái A

Khảo sát độ phản ứng trong quá trình dập khẩn cấp lò phản ứng WWER-1000 bằng phần mềm WWER-1000

ThS. Phan Lê Hoàng Sang

2

BS.CKII Nguyễn Ngọc Anh

Th.S. Nguyễn Thị Cẩm Tú

Ngô Hoàng Long

Đánh giá kết quả lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân ung thư sử dụng các thiết bị cố định trong xạ trị

 

TS. Trần Duy Tập

3

ThS. Nguyễn Tấn Châu

KS. Đỗ Thị Bích Ngọc

Cao Thanh Long

Kỹ thuật thiết kế trường chiếu trong lập kế hoạch xạ trị ung thư phổi bằng máy gia tốc tuyến tính

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

4

TS. Trương Thị Hồng Loan

Lê Thị Đến

Đánh giá đặc trưng phân bố liều hấp thụ trên phantom nước tạo bởi chùm tia photon phát ra từ máy gia tốc tuyến tính bằng chương trình mô phỏng EGSnrc.

TS. Hoàng Thị Kiều Trang

5

ThS. Cao Hữu Vinh

Hoàng Anh Tùng

Xây dựng chương trình tính liều cho kế hoạch 3D sử dụng phương pháp Clarkson

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

6

ThS. Vũ Quân

KS. Đặng Quang Huy

Trần Xuân Hưng

Đánh giá ảnh hưởng của hệ thống nêm cơ động được thiết kế cho máy gia tốc xạ trị của hãng Elekta tại trung tâm ung bướu - bệnh viện quân y 175

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

7

TS. Hồ Mạnh Dũng

Phạm Minh Tiến

Xác định các thông số phổ neutron trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

TS. Huỳnh Trúc Phương

8

TS. Hồ Mạnh Dũng

Trần Thị Trâm

Nghiên cứu hiệu chỉnh các ảnh hưởng từ sản phẩm phân hạch của uranium đến việc xác định hàm lượng các nguyên tố

TS. Huỳnh Trúc Phương

9

TS. Trần Duy Tập

Đoàn Văn Quốc

Nghiên cứu cấu trúc vùng chuyển tiếp pha của màng ghép mạch bức xạ bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ

TS. Trương Thị Hồng Loan

10

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Đào Đại Đồng

Khảo sát hoạt động của hệ thống điều khiển độ phản ứng lò CANDU khi xảy ra sự cố rớt một nhóm thanh hấp thụ trong lõi lò bằng phần mềm CANDU-9 Compact Simulator

ThS. Phan Lê Hoàng Sang

11

TS. Võ Hồng Hải

Hồ Lai Tuân

Xây dựng hệ đo bức xạ vũ trụ trên đầu dò nhấp nháy NaI(Tl) 7,62cm x 7,62cm

TS. Lê Công Hảo

12

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu

12ThS. Phan Hữu Thoại

Nguyễn Thị Hồng Quyên

Xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng toàn diện trong xạ trị 3D-Conformal Radiation Therapy tại bệnh viện Kiên Giang

TS. Trương Thị Hồng Loan

13

TS. Trần Duy Tập

Huỳnh Thị Hải

Nghiên cứu cấu trúc pha vô định hình và vùng chuyển tiếp pha của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ

TS. Lê Công Hảo

14

TS. Võ Hồng Hải

Vương Đức Phụng

Phát triển bộ giao tiếp điện tử cho hệ đo quan trắc phóng xạ môi trường online

ThS. Trần Nguyễn Thùy Ngân

15

ThS. Phan Lê Hoàng Sang

Nguyễn Hữu Quốc

Khảo sát ảnh hưởng của lưới đệm lên dòng chảy chất tải nhiệt trong bó nhiên liệu của lò phản ứng VVER-1000

TS. Lê Bảo Trân

16

TS. Trần Duy Tập

Nguyễn Ngọc Hân

Nghiên cứu cấu trúc nano của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

TS. Huỳnh Trúc Phương

17

TS. Võ Hồng Hải

Nguyễn Ngọc Sơn

Khảo sát và đánh giá phông phóng xạ các phòng thí nghiệm thuộc trường đại học khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh

ThS. Lưu Đặng Hoàng Oanh

18

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Huỳnh Thị Trúc Vân

Nghiên cứu phân bố và kích thước cấu trúc nano của phim ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phổ bức xạ huỷ positron

TS. Trịnh Hoa Lăng

19

ThS. Nguyễn Hoàng Anh

Trần Thị Thùy Trang

Nghiên cứu phân bố và kích thước của cấu trúc nano của màng dẫn proton sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phổ bức xạ huỷ positron

TS. Trịnh Hoa Lăng

20

TS. Trương Thị Hồng Loan

Dương Tấn Phúc

Lập kế hoạch xạ trị trên máy gia tốc tuyến tính theo phương pháp 3D-CRT

T.S. Nguyễn Thị Cẩm Thu

21

TS. Trần Duy Tập

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nghiên cứu cấu trúc lamellar của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ

TS. Huỳnh Trúc Phương

22

TS. Trương Thị Hồng Loan

Phan Hửu Trọng

Nghiên cứu cấu trúc của màng ghép mạch bức xạ sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ và siêu nhỏ

TS. Huỳnh Trúc Phương

23

ThS. Phan Lê Hoàng Sang

Phạm Hà Quốc Bảo

Khảo sát hiện tượng pha trộn chất tải nhiệt trong thùng lò chịu áp của lò phản ứng VVER-1000

TS. Võ Hồng Hải

            Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1