bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân

Thông báo

Hội nghị Vật lý Y khoa toàn quốc lần thứ 3

  • Thời gian: ngày 3-4/8/2018
  • Địa điểm : trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, tp.HCM
  • Thông tin chi tiết: xem tại đây

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1