bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019: Sinh viên có thể xem kết quả dự kiến theo một trong hai cách sau
  • CÁCH 1: tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết và các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/18-19
  • CÁCH 2: xem kết quả điểm chi tiết trên trang Dịch vụ trực tuyến CTSV
    • Truy cập Website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
    • Đăng nhập theo thông tin Username: MSSV; Pass: CMND (hoặc CCCD)
    • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).
  1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 14/3/2019 – 01/4/2019

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Văn phòng khoa

Toán: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CNTT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Vật lý + HDH + KTHN: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hóa+ CN Hóa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sinh + CNSH: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chất: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHMT + CNMT:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHVL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐTVT: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:

-   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

-   Tiêu đề: MSSV - DRL HK1/18-19

-   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và xem các hoạt động đã được cộng điểm trên Shub để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN Khoa CNTT;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1