bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo tuyển dụng Vật lý Y khoa

  • Nơi làm việc: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.
  • Ưu tiên quê Quảng Nam, Đà Nẵng
  • Thông tin liên hệ: anh Nguyễn Văn Pháp, số điện thoại: 0905244234.
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1