bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Một Trung tâm thuộc sở KHCN Đà Nẵng cần tuyển

  • Số lượng : 1 nam
  • Chuyên ngành: tốt nghiệp VLHN, KTHN và VLYK.
  • Ưu tiên quê Quảng Nam, Đà Nẵng.
  • Thông tin liên hệ: Hoàng Thanh Phi Hùng ( 0913715012)
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1