bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Đi kiến tập thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy

  • Thời gian: 13h00 - 16h00, ngày 15/10/2020 (Thứ Năm)
  • Chương trình: xem tại đây
  • Thành phần tham gia và chia nhóm: xem tại đây

Lưu ý:

  • Sinh viên đi kiến tập mặc áo đồng phục bộ môn.
  • Mang thẻ sinh viên và vở bút để ghi chú.
  • Tập trung đúng 12h30 (15/10/2020) tại cột cờ của bệnh viện, từ cổng BV đường Nguyễn Chí Thanh đi vào.

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1