bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

Thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2020 – 2021

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Kỹ thuật Hạt nhân – Khóa 2018

Bắt đầu từ ngày 08/03/2021

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc – Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

An toàn bức xạ - Thầy Tạo

Tiết 1 - 3

   Phòng H2

Kỹ thuật phân tích hạt nhân – Thầy Phương

Tiết 1 – 3

   Phòng H2

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

Chiều

Phân tích số liệu trong KTHN – Cô Loan

Tiết 7 – 9

   Phòng H2

Thực tập cơ sở KTHN – Thầy Giang

Tiết 7-9

Phòng TN BM VLHN

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Tài

Tiết 7 – 9

     Phòng H2

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 -9

Phòng H1

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2020 – 2021

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Vật lý Y khoa – Khóa 2018

Bắt đầu từ ngày 08/03/2021

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc – Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

An toàn bức xạ - Thầy Tạo

Tiết 1 – 3

   Phòng H2

 

Cơ sở Vật lý trong Y học Hạt nhân – Cô Trang

Bắt đầu lúc 9h15

   Phòng H1

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

Chiều

Phân tích số liệu trong KTHN – Cô Loan

Tiết 7 – 9

Phòng H2

Cơ sở Vật lý trong xạ trị

Tiết 7 – 9

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Thực tập cơ sở KTHN – Thầy Giang

Tiết 7-9

Phòng TN       BM VLHN

 

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Tài

Tiết 7 – 9

   Phòng H2

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 – 9

   Phòng H1

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2020 – 2021

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Vật lý Hạt nhân – Khóa 2018

Bắt đầu từ ngày 08/03/2021

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Phương pháp nghiên cứu khoa học (CNTN) – Thầy Thanh

Tiết 4 – 6

Phòng E205

Vật lý neutron và Lò phản ứng - Thầy Phương

Tiết 1 – 3

Phòng H1

Ứng dụng tin học trong VLHN – Thầy Tài

Tiết 4 – 6

Phòng H2

An toàn và liều lượng – Thầy Tạo

Tiết 1 – 3

Phòng H1

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân – Cô Loan

Tiết 1 – 3

Phòng H1

 

Ứng dụng tin học trong VLHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Máy gia tốc –Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Chiều

Thực hành Vật lý hiện đại (CNTN) – Thầy Phương, Thầy Thanh, Thầy Hảo

Tiết 7 – 11

Phòng TN BM VLHN

Thực tập cơ sở VLHN – Thầy Sang

Tiết 7 – 9

Phòng TN BM VLHN

   

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 – 9

 Phòng H1

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1