bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

Thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Bộ môn VLHN - KTHN - VLYK

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2020 – 2021

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Kỹ thuật Hạt nhân – Khóa 2018

Bắt đầu từ ngày 08/03/2021

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc – Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

An toàn bức xạ - Thầy Tạo

Tiết 1 - 3

   Phòng H2

Kỹ thuật phân tích hạt nhân – Thầy Phương

Tiết 1 – 3

   Phòng H2

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

Chiều

Phân tích số liệu trong KTHN – Cô Loan

Tiết 7 – 9

   Phòng H2

Thực tập cơ sở KTHN – Thầy Giang

Tiết 7-9

Phòng TN BM VLHN

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Tài

Tiết 7 – 9

     Phòng H2

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 -9

Phòng H1

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2020 – 2021

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Vật lý Y khoa – Khóa 2018

Bắt đầu từ ngày 08/03/2021

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Nguyên lý và ứng dụng máy gia tốc – Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

An toàn bức xạ - Thầy Tạo

Tiết 1 – 3

   Phòng H2

 

Cơ sở Vật lý trong Y học Hạt nhân – Cô Trang

Bắt đầu lúc 9h15

   Phòng H1

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

   Phòng H2

Chiều

Phân tích số liệu trong KTHN – Cô Loan

Tiết 7 – 9

Phòng H2

Cơ sở Vật lý trong xạ trị

Tiết 7 – 9

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Thực tập cơ sở KTHN – Thầy Giang

Tiết 7-9

Phòng TN       BM VLHN

 

Ứng dụng tin học trong KTHN – Thầy Tài

Tiết 7 – 9

   Phòng H2

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 – 9

   Phòng H1

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2

Năm học: 2020 – 2021

Bộ môn: Vật lý Hạt nhân – Kỹ thuật Hạt nhân

Ngành: Vật lý Hạt nhân – Khóa 2018

Bắt đầu từ ngày 08/03/2021

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Phương pháp nghiên cứu khoa học (CNTN) – Thầy Thanh

Tiết 4 – 6

Phòng E205

Vật lý neutron và Lò phản ứng - Thầy Phương

Tiết 1 – 3

Phòng H1

Ứng dụng tin học trong VLHN – Thầy Tài

Tiết 4 – 6

Phòng H2

An toàn và liều lượng – Thầy Tạo

Tiết 1 – 3

Phòng H1

Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm hạt nhân – Cô Loan

Tiết 1 – 3

Phòng H1

 

Ứng dụng tin học trong VLHN – Thầy Hải

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Máy gia tốc –Thầy Lăng

Tiết 4 – 6

Phòng H1

Chiều

Thực hành Vật lý hiện đại (CNTN) – Thầy Phương, Thầy Thanh, Thầy Hảo

Tiết 7 – 11

Phòng TN BM VLHN

Thực tập cơ sở VLHN – Thầy Sang

Tiết 7 – 9

Phòng TN BM VLHN

   

 

CLB Anh văn – Cô Trang

Tiết 7 – 9

 Phòng H1

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1