bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT
     
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - KHÓA TUYỂN 2019
Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân năm học 2021 - 2022.
     
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
1 1723015 Nguyễn Hoàng Khánh Duy
2 18230009 Phạm Hoàng Long
3 18230037 Nguyễn Duy Khải
4 19230023 Hàng Thuận Thiên
5 19230038 Nguyễn Duy Cường
6 19230039 Đỗ Duy Đan
7 19230048 Đặng Văn Hậu
8 19230059 Trần Nhật Long
9 19230061 Phan Nguyễn Nhật Minh
10 19230065 Nguyễn Hoàng Trọng Nhân
11 19230069 Võ Thành Phú
12 19230086 Huỳnh Trúc Vân
     
Điều kiện vào chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân:
   - Điểm trung bình học tập 3 học kỳ đầu lớn hơn 5.0
   - Số tín chỉ nợ các môn thuộc giai đoạn đại cương của 3 học kỳ đầu không quá 20 tín chỉ
     
    TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021
   

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

     
     
     
    HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT
     
DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN
CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA - KHÓA TUYỂN 2019
Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành Vật lý y khoa, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Vật lý y khoa năm học 2021 - 2022.
     
STT MSSV HỌ VÀ TÊN
1 18230010 Trang Tuyết Nghi
2 18230023 Liêng Triết Băng Đình
3 18230026 Trần Thị Hương Duyên
4 18230043 Đặng Vũ Phương Nguyên
5 18230054 Tô Phước Sang
6 18230060 Trương Thị Anh Thư
7 18230066 Nguyễn Trọng Tín
8 19230014 Nguyễn Hoàng Minh
9 19230020 Nguyễn Quách Nhung
10 19230035 Phạm Thị Thúy An
11 19230049 Phạm Duy Hoài
12 19230057 Lâm Chánh Khoa
13 19230067 Nguyễn Vĩnh Phát
14 19230085 Phạm Ánh Tuyết
     
Điều kiện vào chuyên ngành Vật lý y khoa:
   - Điểm trung bình học tập 3 học kỳ đầu lớn hơn 5.0
   - Số tín chỉ nợ các môn thuộc giai đoạn đại cương của 3 học kỳ đầu không quá 20 tín chỉ
     
    TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021
   

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

     
   

 

HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1