bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

vv/ Thực tập môn Vật lý Hạt nhân đại cương HK2/2022-2023

 • Địa điểm : phòng Thí nghiệm Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
 • Sinh viên thực tập theo đúng thời gian như trong danh sách.
 • Thời gian: thứ 6thứ 7, bắt đầu từ ngày 10/03/2023 (thứ 6):
  • Nhóm 21VYK1-A: thứ 6, học từ 7h30 ~ 9h30
  • Nhóm 21VYK1-B: thứ 6, học từ 9h30 ~ 11h30
  • Nhóm 21VYK1-C: thứ 6, học từ 12h30 ~ 14h30
  • Nhóm 21VYK1-E: thứ 6, học từ 14h30 ~ 16h30
  • Nhóm 21VYK1-D: thứ 7, học từ 12h30 ~ 14h30
 • Sinh viên sẽ nộp bài báo cáo thực tập theo đúng thời gian quy định.
 • Điểm thực tập sẽ được tính vào trong môn học Vật lý Hạt nhân đại cương  như sau:
  • Thực tập: 30% số điểm.
  • Bài tập trên lớp: 20% số điểm
  • Thi cuối kỳ : 50% số điểm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc đến thầy Phan Lê Hoàng Sang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1