bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân - Vật lý Y khoa

Thông báo

v/v Bảo vệ luận văn cạo học

  • Thời gian: từ 7h30 ngày 08/04/2023
  • Địa điểm: phòng H2, Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK
  • Danh sách học viên bảo vệ :

STT

Họ tên học viên

Tên đề tài

Ngành

CBHD

1

Thái Thị Thanh Thuỷ

Áp dụng phần mềm Matlab xây dựng chương trình tính chu kỳ bán rã alpha của một số hạt nhân nặng

Vật lý kỹ thuật – Chuyên ngành giảng dạy Vật lý thực nghiệm

GS.TS. Châu Văn Tạo

2

Đỗ Hữu Minh Nhật

Đánh giá nồng độ phóng xạ của đồng vị 226Ra trong mẫu nước tại thành phố Mỹ Tho và dự báo ảnh hưởng đối với sức khoẻ cộng đồng

Vật lý kỹ thuật – Chuyên ngành giảng dạy Vật lý thực nghiệm

GS.TS. Châu Văn Tạo

3

Võ Tấn Linh

Khảo sát liều điểm trong kỹ thuật điều biến thể tích cung tròn (VMAT) sử dụng phantom không đồng nhất và phantom  đồng nhất cho trường hợp thể tích đích ở vùng ngực

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

GS.TS. Châu Văn Tạo

4

Võ Văn Tiên

Nghiên cứu biến tính vật liệu fluoropolymer bằng kỹ thuật bức xạ

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

PGS.TS. Trần Duy Tập

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

5

Cao Minh Thông

Nghiên cứu biến tính màng perfluorosulfonic acid bằng kỹ thuật chiếu xạ

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

PGS.TS. Trần Duy Tập

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương

6

Trần Ngọc Tiến Phát

Ap dụng mạng neural nhân tạo trong phân tách neutron/gamma từ xung tín hiệu đo của đầu dò nhấp nháy

Vật lý nguyên tử và hạt nhân

TS. Võ Hồng Hải

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1