bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

DANH SÁCH XÉT DUYỆT SINH VIÊN NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

ĐƯỢC VÀO CHUYÊN NGÀNH - KHÓA TUYỂN 2021

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành của ngành Vật lý Y khoa, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có tên dưới đây được vào chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân năm học 2023 - 2024

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

21260004

Lê Thị Hiền My

2

21260007

Nguyễn Hoàng Minh Thư

3

21260012

Vũ Gia Bảo

4

21260023

Lê Trần Anh Khoa

5

21260024

Đỗ Hoàng Khôi

6

21260026

Phạm Thị Thùy Linh

7

21260033

Lê Anh Nhi

8

21260035

Lê Thanh Quang

9

21260042

Võ Thị Anh Thư

10

21260048

Đinh Minh An

11

21260049

Trần Thị Thúy An

12

21260050

Phan Hồng Anh

13

21260051

Phan Hoàng Đạo

14

21260052

Võ Chí Đạt

15

21260053

Bùi Gia Điền

16

21260054

Huỳnh Thị Kim Diệu

17

21260057

Nguyễn Nhật Anh Hào

18

21260058

Nguyễn Quang Hiếu

19

21260060

Lê Nguyên Hưng

20

21260061

Nguyễn Hoàng Gia Huy

21

21260062

Trần Thị Phương Huyền

22

21260063

Trương Gia Hỷ

23

21260064

Phùng Lê Minh Khôi

24

21260065

Phan Vũ Kiều

25

21260067

Lê Thảo Linh

26

21260068

Tô Hoàng Minh

27

21260069

Trương Thị Thảo My

28

21260071

Phạm Ngọc Phương Nghi

29

21260072

Lê Thị Thơm Ngọc

30

21260073

Mai Bích Ngọc

31

21260074

Mai Kim Ngọc

32

21260076

Huỳnh Thảo Nguyên

33

21260077

Nguyễn Bình Nguyên

34

21260078

Phạm Nguyễn

35

21260080

Phạm Thị Diễm Như

36

21260081

Lý Nguyễn Minh Phúc

37

21260082

Trần Nhựt Tân

38

21260083

Lê Quốc Thái

39

21260084

Dương Nhật Thảo

40

21260085

Nguyễn Hữu Minh Thọ

41

21260087

Kiều Vạn Anh Thư

42

21260088

Đặng Nguyễn Mai Thy

43

21260089

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

44

21260090

Trần Tuyết Trân

45

21260091

Nguyễn Thị Kim Trang

46

21260092

Huỳnh Thiên Trúc

47

21260093

Dương Văn Tùng

48

21260094

Nguyễn lê Hồng Tươi

49

21260095

Nguyễn Thúy Vân

50

21260096

Trần Hồ Hữu Văn

51

20260062

Nguyễn Thành Danh

52

20260077

Đinh Thị Lệ Huyền

53

20260079

Nguyễn Thụy Kim Khuyên

Điều kiện vào Chuyên ngành của ngành Vật lý Y khoa

   

   - Điểm trung bình học tập lớn hơn 5.0

   

   - Số tín chỉ nợ các môn thuộc giai đoạn đại cương của 3 học kỳ đầu không quá 15 tín chỉ

Lưu ý: * Sinh viên: Nguyễn Thụy Kim Khuyên được duyệt vào chuyên ngành nhưng không đăng ký

các môn chuyên ngành được do chưa có anh văn 4

TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA         

 

 

 

 

TRẦN THIỆN THANH          

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1