bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Thông báo

Danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học từ HK2 năm 2914 - 2015 do học lực kém

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học:

- Vật lý Hạt nhân

- Kỹ thuật Hạt nhân

Danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ:

- Vật lý Hạt nhân

- Kỹ thuật Hạt nhân

Trường sẽ giải quyết thắc mắc của sinh viên từ ngày 02/04/2015 đến ngày 15/04/2015.

Bộ môn Vật lý - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1