bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

BẢNG ĐIỂM MÔN THỰC TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Xem điểm

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về điểm số, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách (thầy Sang, số điện thoại: 0964-500-944) trước ngày thi.

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1