bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn hạt nhân xin thông báo về việc báo cáo khoá luận tốt nghiệp sinh viên ngành VLHN-KTHN 2012:

1. Giờ bắt đầu: buổi sáng 7h30, buổi chiều 13h.
2. Sinh viên có mặt tại bộ môn lúc 7h sáng ngày thứ bảy 16/07/2016 để chụp hình lưu niệm.
3. Sau khi kết thúc báo cáo, tất cả sinh viên tập trung tại Giảng đường 2 để nghe điểm.
Danh sách sinh viên, hội đồng và phòng báo cáo được đính kèm trong tập tin sau:
DS bao ve sv2012 1
DS bao ve sv2012 2
DS bao ve sv2012 3
DS bao ve sv2012 4
DS bao ve sv2012 5
DS bao ve sv2012 6

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1