bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

THỜI KHÓA BIỂU HK2 2016-2017

Chuyên ngành Vật Lý Hạt Nhân 2014 (20 sinh viên)

Tiết Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 06:40 - 07:30   VLH405

An toàn liều lượng

(Thầy Tạo)-F203

 

VLH406

Xử lý số liệu

(Cô Loan)-B36

 
2 07:30  - 08:20      
3 08:30 - 09:20      
4 09:20 - 10:10      

VLH407

Ứng dụng TH trong VLHN

(Cô Loan)-B36

5 10:20 – 11:10        
6 11:10 – 12:00        
7 12:30 – 13:20

VLH409

Thực tập chuyên đề 1

 

VLH407

Ứng dụng TH trong VLHN

(Cô Trân)-B36

X  
8 13:20 - 14:10

VLH404

Vật lý lò phản ứng

(Thầy Phương)

H2

 
9 14:20 - 15:10  
10 15:10 - 16:00    
11 16:10 - 17:00    
12 17:00 - 17:50      

Chuyên ngành KTHN 2014 (12 sinh viên)

Tiết Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 06:40 - 07:30  

KHN105

An toàn phóng xạ

(Thầy Tạo)-F203

KHN104

Thực tập cơ sở KTHN

KHN204

Ứng dụng KTHN trong môi trường

(Thầy Thanh)-H2

X
2 07:30  - 08:20  
3 08:30 - 09:20  
4 09:20 - 10:10      
5 10:20 - 11:10        
6 11:10 - 12:00          
7 12:30 - 13:20  

KHN202

CNg bức xạ

(Thầy Tập)

F300

KHN203

KT phân tích HN

(Thầy Phương)

H2

 
8 13:20 - 14:10

KHN106

Phân tích số liệu KTHN

(Cô Loan)-B36

   
9 14:20 - 15:10    
10 15:10 - 16:00        
11 16:10 - 17:00          
12 17:00 - 17:50          

 

 Chuyên ngành VLYK 2014 (16 sinh viên)

Tiết Thời gian THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 06:40 - 07:30  

KHN105

An toàn phóng xạ

(Thầy Tạo)-F203

KHN104

Thực tập cơ sở KTHN

  X
2 07:30  - 08:20    
3 08:30 - 09:20    
4 09:20 - 10:10      
5 10:20 - 11:10        
6 11:10 - 12:00          
7 12:30 - 13:20        
8 13:20 - 14:10

KHN106

Phân tích số liệu KTHN

(Cô Loan)-B36

KHN403

CSVL  trong xạ trị

(Cô Thu + BV Ung Bướu)

P.học BM

KHN202

Cơ thể học và sinh lý học

(BS Tiến)-H2

 

KHN404

Cơ sở vật lý trong chẩn đoán hình ảnh

(Thầy Hòa)-H2

9 14:20 - 15:10  
10 15:10 - 16:00  
11 16:10 - 17:00        
12 17:00 - 17:50          
FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1