bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

 Cập nhật 23/11/2017

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương Học kỳ 1 năm học 2017-2018

  • Thời gian: thời gian học trong 4 tuần, bắt đầu học từ ngày 30/9/2017 ( thứ 7)

+ Ca 1 : 7h30 - 9h30 thứ bảy ( 4 nhóm)

+ Ca 2 : 9h30 - 11h30 thứ bảy (4 nhóm)

+ Ca 3 : 13h00 - 15h00 thứ bảy (1 nhóm: bài 2 ->Bài 1 --> Bài 3 --> Bài 4)

  • Địa điểm: phòng thí nghiệm VLHN đại cương, bộ môn VLHN - KTHN ( 227 Nguyễn Văn Cừ), phía sau giảng đường 2.
  • Sinh viên đăng ký mua giáo trình thực tập vật lý hạt nhân đại cương với thầy Bảo(01238-338-567) từ 18-22/9/2017.
  • Danh sách sinh viên và giảng viên (danh sách sẽ được cập nhật khi có thay đổi)
  • Số liệu bài 3

Thời gian nộp báo cáo thực tập vật lý hạt nhân đại cương: 27/10/2017 (thứ 6)

  • Sáng từ 8h -11h và chiều từ 13h - 16h. 
  • Địa điểm : phòng thí nghiệm Vật lý Hạt nhân đại cương.
  • Nội dung : quyển báo cáo thực tập và mẫu A với 4 chữ ký của người hướng dẫn thực tập.

 Điểm thực tập hạt nhân đại cương xem tại đây.

  • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: thầy Hùng ( 0997.249.996, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1