bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v đi kiến tập tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu

 • Đi kiến tập tại Bệnh viện Chợ Rẫy:
  • Thời gian: 13h30 - 16h, ngày 26/10/2018 (thứ sáu).
  • Chương trình: xem tại đây.
  • Thành phần tham gia và chia nhóm: xem tại đây.
 • Đi kiến tập tại Bệnh viện Ung Bướu:
  • Thời gian: 8h - 11h30, ngày 27/10/2018 (thứ bảy).
  • Chương trình: xem tại đây.
  • Thành phần tham gia và chia nhóm: xem tại đây.

Lưu ý:

 • Sinh viên đi kiến tập mặc áo đồng phục bộ môn.
 • Mang thẻ sinh viên và vở bút để ghi chú.
 • Ở bệnh viện Chợ rẫy: tập trung đúng 13h(26/10/2018) tại cột cờ của bệnh viện, từ cổng BV đường Nguyễn Chí Thanh đi vào.
 • Ở bệnh viện Ung bướu: tập trung đúng 7h30 (27/10/2018)  tại sảnh của Khu xạ trị gia tốc của BV Ung bướu đường Nơ Trang Long(số 3 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh).

 Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1