bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Nộp báo cáo và phiếu nhận xét môn Thực tập Vật lý Hạt nhân đại cương

  • Thời gian: thứ 5(9/5/2019) và thứ 6(10/5/2019):
    • Sáng: 8h-11h
    • Chiều 13h-15h30
  • Địa điểm: phòng thí nghiệm Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân
  • Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: thầy Nguyễn Điền Quốc Bảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) hoặc cô Nguyễn Thị Cẩm Thu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1