bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bằng chứng thực nghiệm trực tiếp chứng minh tính hai-lần số “Magic” của 78Ni đã được công bố trên tạp chí Nature ngày 2/5/2019...

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Dù đóng vai trò quan trọng trong giải quyết những vấn đề toàn cầu như cung cấp năng lượng sạch, giảm phát thải, hướng tới phát triển xanh và bền vững nhưng trong thực tế, năng lượng nguyên tử lại phải hứng chịu nhiều hiểu nhầm với thông tin bị thổi phồng hoặc bóp méo. Đây chính là thông điệp mà nhà vận động môi trường Mỹ Michael Shellenberger chia sẻ trong phần diễn thuyết kết thúc Diễn đàn ATOMEXPO tại Sochi, Nga, từ ngày 15-16/04/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ngày 10 tháng 4, 2019, nhóm thiên văn EHT (Event Horizon Telescope) công bố bức ảnh của hố đen ở trung tâm thiên hà M87. Đây là bức ảnh kỳ công, khép lại cuộc truy lùng gần một thể kỷ. Thành quả này đi lên từ di sản thiên văn mà con người đã dày công xây dựng suốt 250 năm.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

For some phenomena in quantum many-body physics several competing theories exist. But which of them describes a quantum phenomenon best? Researchers have now successfully deployed artificial neural networks for image analysis of quantum systems.

Read more >>

A new article details how small samples of ubiquitous building materials, such as tile or brick, can be used to test whether a facility has ever stored high enriched uranium, which can be used to create nuclear weapons. The technique could serve as a valuable forensic tool for national or international efforts related to nuclear nonproliferation and security.

Read more >>

Beryllium, a hard, silvery metal long used in X-ray machines and spacecraft, is finding a new role in the quest to bring the power that drives the sun and stars to Earth. Beryllium is one of the two main materials used for the wall in ITER, a multinational fusion facility under construction in France to demonstrate the practicality of fusion power. Now, physicists from the U.S. Department of Energy's (DOE) Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) and General Atomics have concluded that injecting tiny beryllium pellets into ITER could help stabilize the plasma that fuels fusion reactions.

More detail >>

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1