bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Thông báo

V/v Tổ chức Ngày Hội giới thiệu chuyên ngành và Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên khóa 2014

Nhằm giúp cho sinh viên nắm bắt được các thông tin về các bộ môn chuyên ngành và định hướng lựa chọn chuyên ngành phù hợp cho giai đoạn chuyên ngành, Ban Chủ Nhiệm Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật phối hợp với Đoàn Khoa và Hội Sinh viên Vật lý - VLKT sẽ  tổ chức Ngày Hội Chuyên ngành và Hướng dẫn đăng ký học phần cho sinh viên năm thứ 2 (Khóa 2014) vào ngày Thứ Năm 24-12-2015. Chương trình ngày hội gồm có hai phần:

-          Phần I: Sinh viên khóa 2014 (Khoa Vật lý – VLKT) chia ra thành 7 nhóm đi tham quan lần lượt các phòng thí nghiệm của 7 Bộ môn. Mỗi Bộ môn sẽ có cán bộ giới thiệu sơ lược về bộ môn như: Nhân sự, trang thiết bị các phòng thí nghiệm, định hướng nghề nghiệp, khả năng hợp tác với các công ty, viêc làm khi ra trường,… Sinh viên có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các cựu sinh viên (do bộ môn mời về) hiện đang làm việc thành đạt tại các công ty. Thời gian từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 24-12-2015.

-          Phần II: Giới thiệu Chuyên ngành cho toàn bộ Sinh viên Khóa 2014 (Khoa Vật lý - VLKT) tại Giảng đường 1 do đại diện của các bộ môn lần lượt gới thiệu về các chuyên ngành và Trợ lý Giáo vụ Khoa hướng dẫn SV về định hướng lựa chọn chuyên ngành và hướng dẫn cách đăng ký học phần và phân bố thời gian học tập tốt nhất trong giai đoạn chuyên ngành. Sinh viên đặt câu hỏi và trao đổi thảo luận với Ban chủ nghiệm Khoa và GV. Thời gian tổ chức từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 24-12-2015 tại Giảng đường 1.

-          Sinh viên Ngành Kỹ thuật hạt nhân Khóa 2014 tham quan phòng thí nghiệm và nghe giới thiệu chuyên ngành tại Bộ môn Vật lý hạt nhân, thời gian từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 24-12-2015. Sinh viên xem chi tiết trên trang web của bộ môn: http://vlhn-hcmus.com/

-          Sinh viên Ngành Hải dương, Khí tượng & Thủy văn Khóa 2014 tham quan phòng thí nghiệm và nghe giới thiệu chuyên ngành tại Bộ môn Hải dương, Khí tượng & Thủy văn, thời gian từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 24-12-2015. Sinh viên xem chi tiết trên trang web của bộ môn: http://www.oceanology.hcmus.edu.vn/

Để Ngày hội chuyên ngành được tổ chức thành công và thuận lợi, BCN Khoa cần sự tham gia nhiệt tình của sinh viên Khóa 2014 và sự hỗ trợ từ Đoàn Khoa, LCH sinh viên khoa Vật lý - VLKT, Chi đoàn Cán bộ trẻ và các Thầy Cô. Sinh viên sắp xếp thời gian và đăng ký thành từng nhóm tham quan với Ban tổ chức (do Đoàn Khoa Vật lý phụ trách). BTC bố trí người hướng dẫn đường đi và sơ đồ cho các nhóm để SV thuận tiện và an toàn trong đi lại.

                                                                                                     Tp. HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2015

                                                                                                        Phó Trưởng Khoa Vật lý & VLKT

                                                                                                                    Huỳnh Trúc Phương

THÔNG BÁO KHÁC...

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1