bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

A benchmark for Monte Carlo simulations in gamma-ray spectrometry Part II: True coincidence summing correction factors

M.-C. Lépy, C. Thiam, M. Anagnostakis, C. Cosar, A. de Blas, H. Dikmen, M.A. Duch, R. Galea, M.L. Ganea, S. Hurtado, K. Karfopoulos, A. Luca, G. Lutter, I. Mitsios, H. Persson, C. Potiriadis, S. Röttger, N. Salpadimos, M.I. Savva, O. Sima, T.T. Thanh, R.W. Townson, A. Vargas, T. Vasilopoulou, L. Verheyen, T. Vidmar

 Applied Radiation and Isotopes, 2023

Abstract:

The goal of this study is to provide a benchmark for the use of Monte Carlo simulation when applied to coincidence summing corrections. The examples are based on simple geometries: two types of germanium detectors and four kinds of sources, to mimic eight typical measurement conditions. The coincidence corrective factors are computed for four radionuclides. The exercise input files and calculation results with practical recommendations are made available for new users on a dedicated webpage.

More details >>

A benchmark for Monte Carlo simulation in gamma-ray spectrometry

M.C. Lépy, C. Thiam, M. Anagnostakis, R. Galea, D. Gurau, S. Hurtado, K. Karfopoulos, J. Liang, H. Liu, A. Luca, I. Mitsios, C. Potiriadis, M.I. Savva, T.T. Thanh, V. Thomas, R.W. Townson, T. Vasilopoulou, M. Zhang

Abstract:

Monte Carlo (MC) simulation is widely used in gamma-ray spectrometry, however, its implementation is not always easy and can provide erroneous results. The present action provides a benchmark for several MC software for selected cases. The examples are based on simple geometries, two types of germanium detectors and four kinds of sources, to mimic eight typical measurement conditions. The action outputs (input files and efficiency calculation results, including practical recommendations for new users) are made available on a dedicated webpage.

More detail >>

 

210Po in Paddy Soils and Rice Grains in Chau Doc, An Giang, Vietnam: Activity Concentration, Soil-to-Rice Transfer, and Health Hazard

Van Thang Nguyen, Nguyen Phong Thu Huynh, Cong Hao Le

Science & Technology Development Journal, 24(4):1-10

Abstract:

Introduction: Soil-to-rice transfer factors (TF) are widely used to predict radionuclides' activity concentrations in rice plants. Since rice (Oryza sativa L.) is one of the most popular crops in Vietnam, the radiological risks due to 210Po contaminating rice grains and the TF must be concerned.

Methods: Alpha spectrometry measured the activity concentration of 210Po in rice and soil samples collected in Chau Doc, An Giang province. TF for the uptake of 210Po from soil to rice plant has been calculated the ratio of the dry weight concentration in the plants to the dry weight concentration in the specified soil layer. Assessment of radiological risks due to ingestion of rice grains was based on estimation of the effective dose.

Results: The activity concentrations of 210Po were in the ranges of 63.77 – 117.75 Bq kgdry weight-1 and 7.38 – 14.16 Bq kgdry weight-1 in soils and rice grains, respectively. Based on the radiation dose assessment, the accumulation of 210Po in rice grains was not considered for public health. The average TF values of 210Po were 0.12, 0.11, and 0.37 for grains, straws, and roots, respectively. Our TF values for rice were higher than the corresponding values found by other studies and the IAEA TRS-472 report.

Conclusion: The analytical method for 210Po determination using alpha spectrometry can be applied for further studies in the field of environmental radioactivity. The measured TF values can be used to predict the radioactivity level of 210Po in rice plants cultivated in other fields in the Mekong Delta region.

More detail >>

Bằng chứng thực nghiệm trực tiếp chứng minh tính hai-lần số “Magic” của 78Ni đã được công bố trên tạp chí Nature ngày 2/5/2019...

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Dù đóng vai trò quan trọng trong giải quyết những vấn đề toàn cầu như cung cấp năng lượng sạch, giảm phát thải, hướng tới phát triển xanh và bền vững nhưng trong thực tế, năng lượng nguyên tử lại phải hứng chịu nhiều hiểu nhầm với thông tin bị thổi phồng hoặc bóp méo. Đây chính là thông điệp mà nhà vận động môi trường Mỹ Michael Shellenberger chia sẻ trong phần diễn thuyết kết thúc Diễn đàn ATOMEXPO tại Sochi, Nga, từ ngày 15-16/04/2019.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ngày 10 tháng 4, 2019, nhóm thiên văn EHT (Event Horizon Telescope) công bố bức ảnh của hố đen ở trung tâm thiên hà M87. Đây là bức ảnh kỳ công, khép lại cuộc truy lùng gần một thể kỷ. Thành quả này đi lên từ di sản thiên văn mà con người đã dày công xây dựng suốt 250 năm.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

THÔNG BÁO KHÁC...

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1