bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Consistency test of coincidence-summing calculation methods for extended sources

O.Sima, A.De Vismes Ott, M.S.Dias, P.Dryak, L.Ferreux, D.Gurau,  S.Hurtado, P.Jodlowski, K.Karfopoulos, M.F.Koskinas, M.Laubenstein, Y.K.Lee, M.C.Lépy, A.Luca, M.O.Menezes, D.S.Moreira, J.Nikolič, V.Peyres, P.Saganowski, M.I.Savva, R.Semmler, J.Solc, T.T.Thanh, K.Tyminska, Z.Tyminski, T.Vidmar, I.Vukanac, H.Yucel

Abstract:

An internal consistency test of the calculation of coincidence-summing correction factors FC for volume sources is presented. The test is based on exact equations relating the values of FC calculated for three ideal measurement configurations. The test is applied to a number of 33 sets of FC values sent by 21 teams. Most sets passed the test, but not the results obtained using the quasi-point source approximation; in the latter case the test qualitatively indicated the magnitude of the bias of FC.

More detail >>

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021   physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1