bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v Thực tập vật lý Hạt nhân đại cương

 

  • Ngày thực tập từ 13/10/2018
  • Thời gian : 13h00 - 15h00
  • Địa điểm: phòng thí nghiệm bộ môn VLHN - KTHN
  • Giáo trình sẽ bán vào buổi học đầu tiên.
  • Sinh viên được nghỉ ngày 27/10/2018.
  • Mọi thắc mắc liên lạc với thầy Nguyễn Quốc Hùng (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại : 0994838131), thầy Nguyễn Điền Quốc Bảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., số điện thoại: 01238338567)

 

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1