bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân 

Thông báo

v/v: kiến tập tại bệnh viện Chợ Rẫy

  • Thành phần tham gia: sinh viên VLHN,KTHN,VLYK khoá 2014
  • Thời gian: tập trung đoàn 13h00-13h30 ngày 31/10/2017(thứ ba).
  • Địa điểm tập trung : hội trường B2.
  • Người tiếp đón: KS. Nguyễn Tấn Châu.
  • Chi tiết chương trình kiến tập có thể được xem tại đây.
  • Các nhóm sinh viên và nhóm trưởng được phân chia như trong file đính kèm. Nhóm trưởng sẽ lập danh sách và điểm danh các thành viên trong nhóm.

Chú ý: đề nghị sinh viên có mặt lúc 12h45 và mặc đồng phục bộ môn.

Bộ môn VLHN - KTHN 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1