bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân - Vật lý y khoa

Thông báo

v/v Nộp lại các file báo cáo tốt nghiệp

  • Mục đích: nhằm lưu trữ các file báo cáo tốt nghiệp
  • Thời gian: trước ngày 05/08/2023
  • Các file upload bao gồm: file báo cáo (ppt/pdf/latex/keynote), file khóa luận (word/pdf/latex), file tóm tắt(tiếng Anh/tiếng Việt). Tất cả các file được nén vào 1 thư mục duy nhất và upload thư mục đó vào link form. Tên thư mục: MSSV_hovaten
  • Link form: https://forms.gle/tK2QrGpmZJuqpcLr8
  • Chú ý: các file upload này sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các khóa tiếp theo, các file này phải được chỉnh sửa thật chỉnh chu và nên được duyệt bởi cán bộ hướng dẫn trước khi upload.

Bộ môn VLHN-KTHN-VLYK

 

THÔNG BÁO KHÁC...

FaLang translation system by Faboba

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Liên kết

 


  logo Truong KHTN 2021     logo khoaVatly      TTHN        VAEA   varans1      nri logo        canti1