bm logo2020 vi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

BỘ MÔN VẬT LÝ HẠT NHÂN - NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN - NGÀNH VẬT LÝ Y KHOA

Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

Thông báo

v/v đi kiến tập tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu

 • Đi kiến tập tại Bệnh viện Chợ Rẫy:
  • Thời gian: 13h - 16h, ngày 25/10/2019 (thứ sáu )
  • Chương trình, thành phần và chia nhóm: xem tại đây
 • Đi kiến tập tại Bệnh viện Ung Bướu:
  • Thời gian: 8h - 11h30, ngày 2/11/2019 (thứ Bảy).
  • Chương trình, thành phần và chia nhóm: xem tại đây 

Lưu ý:

 • Sinh viên đi kiến tập mặc áo đồng phục bộ môn.
 • Mang thẻ sinh viên và vở bút để ghi chú.
 • Ở bệnh viện Chợ rẫy: tập trung đúng 12h30 (25/10/2019) tại cột cờ của bệnh viện, từ cổng BV đường Nguyễn Chí Thanh đi vào.
 • Ở bệnh viện Ung bướu: tập trung đúng 7h30 (02/11/2019)  tại sảnh của Khu xạ trị gia tốc của BV Ung bướu đường Nơ Trang Long(số 3 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh).

 Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Kỹ thuật Hạt nhân

 

THÔNG BÁO KHÁC...

BẢN TIN CHUNG

BẢN TIN GIÁO VỤ

BẢN TIN KHOA HỌC

Liên kết

 


     physics          TTHN          VAEA     varans1          nri logo          canti1